Bibliotecas Especializadas de Galicia

A Xunta de Galicia a través da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) proporciona un sistema integrado de xestión de biblioteca, como servizo, empregando a aplicación de software libre, Koha.

Este sistema é unha aplicación web, multiplataforma e multidispositivo, deseñada seguindo estándares de xestión bibliotecaria, que permite traballar con bibliotecas de calquera tipo e tamaño.


    Library Access

Don't have a library card? Request it here and get the keys for your custom catalog account

Forgot your password? Click here

Powered by Koha